Bestyrelse

Pr. 23. maj 2022

Formand:                      Anne Merete Frederiksen
Næstformand:             Kim Haugaard Bøje Madsen
Kasserer:                     Peter Vilsgaard
Sekretær:                     Lillian Christensen
Bestyrelsesmedlem:   Rasmus Sloth Lundkvist
1. suppleant:                Peter Prisholm Sørensen
2. suppleant:               Torben Høgh Arve
Revisor:                       Tina Hauge El-Dabagh
Revisorsuppleant:      Mogens Rasmussen