Deklarationer

Alle beboere er ved salg forpligtet til at få tinglyst pligt til medlemskab af Møllegangens Grundejer- og Beboerforening (hvis det ikke allerede er sket).

En kopi af deklaration med underskrift for den enkelte parcel kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, pt. Anne nr. 5.

Tinglysningsdeklaration