Fælleseje

Foreningen råder over diverse fælleseje, som er til udlån for/passes af vejens beboere:

  1. en højtryksrenser  ·  hos Kim (8)
  2. en plænelufter · hos Lisbeth (19)
  3. en fræser (til salg, 11)
  4. et festtelt · hos Torben (2)
  5. festborde · hos Lillian (13)
  6. blomsterkummer · passes af Annemette(2)

Redskaberne er af praktiske grunde anbragt forskellige steder og koster 30 kr. pr. udlån, der afregnes med kassereren (19).
Benzin skal afhentes hos Kim (8).
Redskaberne skal rengøres inden aflevering.

Bestyrelsen har yderligere vedtaget:

  • Redskaberne er kun til brug for Møllegangens beboere.
  • De må ikke stå ude om natten.
  • De skal straks afleveres rengjorte tilbage efter brug.
  • Der må ikke foretages reparationer eller forandringer uden ‘maskinmesterens’ (8) tilladelse.

Bestyrelsen
16. febr. 2022