Om Møllegangen

Møllegangen var oprindelig en udstykning af Møllegården, der på sin side hørte under Vejlby. Med Vejlby Kirke som centrum kan landsbyen føres tilbage til middelalderen, og stedet fik sit navn efter det vadested (‘vedel’), der her var over Egåen.
I 1600-tallet havde Vejlby landsby 30 gårde og 7 huse med jord.

1836 opførte bager Meyer en hollandsk vindmølle på et areal ud til landevejen mellem Århus og Grenå, i dag Møller Meyers Vej. Den kom til at give navn til en del af de udstykninger, der i 1900-tallet blev solgt fra Møllegården, og gav navn til det ‘møllekvarter’, vi er en del af i dag: Møller Meyers Vej, Møllegårdsvej, Bryggervej og jo ikke mindst i denne sammenhæng: Møllegangen.

Fra 2010 fulgte Århus Kommune trop ved at navngive det nye kvarter vest for Møllegangen med møllenavne: Kongevellen, Møllehatten, Lorrisloftet, Kværnloftet,  Broloftet og Vindrosen.