Vejen og området

Løbende sager, som Møllegangens beboere og bestyrelse har været involverede i:

2018 –
Parkeringsproblemer på Bryggervej  og Møllegangen

2016 – 17
Kloakseparering

2010 – 20
Risskov Brynet

2012 – 13
Crossfit

1992
Ændring af Grenåvej

1986
Kabel-tv

1982, 1987, 1990
Vedligeholdelse af vej

1981, 1984, 1991, 1993
Ændringer af Bryggervej

1982
Vendepladsen

1980 – 82
Nye parceller til Møllegangen fra Grenåvej

1980 – 88
Udvidelse af Vejlby Ringvej